Trẻ từ chối việc ăn bằng thìa trong thời gian ăn dặm

Trẻ từ chối việc ăn bằng thìa trong thời gian ăn dặm

Nguyên nhân -Bé chưa thực sự sẵn sàng với quá trình ăn dặm. Cha mẹ nên chuẩn bị tinh thần trong những ngày mới đầu cho trẻ ăn dặm, và […]

 

More in Sức Khỏe Bé